Zapisy na zajęcia ceramiki w szkołach

Pierwsze zajęcia:

Sp Montessori – pierwsze zajęcia 22.09.2023 godz:15:15 i 16:15

Sp Chocimska – pierwsze zajęcia 22.09.2023, (godzina 15:00 , i 16:00)

Obecnie mamy pełne grupy w SP Chocimiska – powstaje lista rezerwowa, w celu zapisania się na nią prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@kaliente.pl)


Wypełnij formularz rejestracji:


Ogólne zasady uczestnictwa w zajęciach:

Chcesz zgłosić swoje dziecko na warsztaty ceramiki z Pracownią Kaliente? Prosimy wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy.

 • Wybierz szkołę oraz godziny zajęć
 • Zapoznaj się z regulaminem zajęć
 • Podaj dane dziecka oraz dane niezbędne do rozliczeń

 • Pierwsze zajęcia traktujemy jako warsztaty próbne. Państwa dziecko będzie mogło zdecydować czy glina i zabawa z nią jest właśnie dla niej/niego.
 • Jeżeli dziecko nie zdecyduje się na kontynuacje - pierwsze zajęcia są bezpłatne (dziecko raz w roku szkolnym może wziąć udział w zajęciach próbnych)
 • Jeżeli dziecko zdecyduje się na cykliczny udział w warsztatach wówczas pierwsze zajęcia są płatne
 • Opłacenie wpisowego powoduje wpisanie dziecka na listę uczestników warsztatów.
 • W przypadku gdy chętnych będzie więcej niz miejsc będziemy uwzględniali kolejność otrzymania wpisowego.
 • Do grupy ceramicznej można dołączyć w każdym momencie, o ile jest jeszcze wolne miejsce w grupie.

Warsztaty odbywają się cyklicznie raz na tydzień. Trwają do 45 minut (warsztaty podczas których szkliwimy zazwyczaj zajmują nam nieco mniej czasu) według grafiku udostępnionego przez szkołę i Pracownię Kaliente.

W ciągu miesiąca zazwyczaj dwa zajęcia z rzędu dzieci lepią z gliny (ich prace są suszone i wypalane w naszej pracowni).

Kolejne zajęcia są ze szkliwienia i zdobienia – dzieci pracują wówczas na wykonanych wcześniej pracach. Zawsze mamy ze sobą dodatkową  glinę na wypadek gdy na zajęcia przychodzi ktoś nowy albo kogoś dawno nie było i nie ma prac do szkliwienia, wówczas pracuje formując glinę.

Jeżeli dziecka nie ma na zajęciach, na których szkliwimy wówczas  jego wypalone prace czekają do następnych zajęć ze szkliwienia – dziecko będzie miało wtedy więcej pracy 🙂 .

Poszkliwione prace wypalamy ponownie w naszej pracowni, a następnie przywozimy do szkoły rozdając dzieciom. Staramy się urozmaicać dzieciom warsztaty przedstawiając różne techniki, możliwości gliny, nowe narzędzia czy sposoby zdobienia.

 • Opłata wipsowa  wynosi 100 zł/ucznia. Kwota wpisowego zostanie rozliczona po pierwszym miesiącu warsztatów i rozliczana jest w poczet opłaty za odbyte warsztaty.  Opłacenie wpisowego powoduje wpisanie dziecka na listę uczestników warsztatów.
 • Opłata za  zajęcia  (45zł/sztukę)  pobierana jest z dołu (na koniec miesiąca)  po podsumowaniu obecności uczestników na warsztatach.  Koszt jednych zajęć to 45 zł.  Pod koniec każdego miesiąca albo na początku kolejnego wyślemy mailem do Państwa  rozlicznie  miesięczne - fakturę wraz z kwotą do zapłaty.
  (Przykładowo jeżeli w miesiącu będa 3 zajęcia  kwota do zapłaty wyniesie 3x45zł =135zł)
 • W przypadku rezygnacji z zajęć lub zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach należy poinformować nas SMSem ( na nr tel 660 534 417 lub 692 304 911) najpóźniej do godz:9:00 dnia, w którym odbywają się zajęcia aby nie została pobrana opłata za zajęcia. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony naliczymy standardową opłatę za zajęcia.
 • Prosimy o opłacenie otrzymanej faktury w terminie do 3 dni.
 • Opłaty można dokonać:
  • osobiście przed zajęciami
  • przelewem na konto:mBank nr: 80 1140 2004 0000 3802 7897 5963
   Odbiorca: Pracownia Kaliente Grzegorz Gałecki
   w tytule przelewu prosimy o podanie: Imię i Nazwisko dziecka, Nazwa szkoły

Aby nie została pobrana opłata za zajęcia o nieobecności dziecka na zajęciach należy poinformować nas SMSem na nr tel 660 534 417 lub 692 304 911, najpóźniej do godziny 9:00 dnia, w którym odbywają się zajęcia.

Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony naliczymy standardową opłatę za zajęcia.

Jeżeli w dniu zajęć przypadają ustawowo wolne (ferie, święta, wakacje) dni od szkoły nie trzba wysyłać usprawiedliwienia.

 • Czy dziecko może dołączyć do grupy w trakcie roku szkolnego? - Tak, o ile jest miejsce w grupie. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia i uiścić opłatę.
 • Jeśli chcę zapisać dwoje dzieci (rodzeństwo) czy mogę wypełnić jeden formularz?- Nie, dla każdego dziecka należy wypełnić oddzielny formularz

Regulamin zajęć ceramiki: